Massage

Untitled-2

Fysiurgisk massage har været praktiseret i Danmark siden 1800– tallet. Der er tale om en massageform, der er baseret på kroppens anatomiske opbygning. En fysiurgisk massør kan med sine hænder og undersøgelsestekniker lokalisere og behandle lidelser. Resultatet er, at et behandlet område hurtigere kommer tilbage til sin optimale tilstand. En fysiurgisk massør har en anatomisk viden og ved at omsætte denne viden til behandling, viser den fysiurgisk massage sin styrke. Den kan hjælpe mod lidelser i bevægeapparatet og symptomer herfra. Massagen er dybdegående på de enkelte muskler, deres udspring og tilhæftninger og virker smertelindrende på overbelastede muskler. Massagen bygger på erfaringer, der har rødder langt tilbage i historien. Kombinerede med den nyeste viden betyder det, at massagen i dag har stor betydning for vores fysiske og psykiske velvære samt vores præstationsevne.

Den kan anvendes på stive og spændte muskler f.eks. efter sport og motion, ensformigt eller stillesiddende arbejde. Massagen har også en positiv effekt umiddelbart før man udfører en større fysisk præstation, idet massagen afspænder musklerne.

Massagens gode virkninger er mange, også selvom massagen aldrig må stå alene i behandlingen af f.eks. dårlig ryg og andre muskelproblemer. Her skal også styrketræning, udspænding og hensigtsmæssig brug af kroppen indgå i behandlingen. Men massage er – udover at være meget behageligt – også meget sundt. F.eks. Kan massage forkorte muskelømhed efter træning, virke smertelindrende og afslappende samt muligvis aktivere immunforsvaret i en positiv retning.

At massage har en effekt kan der, trods nutidens sparsomme videnskabelige undersøgelser på området, ikke herske nogen tvivl om. Idrætsudøvere har igennem hele idrætshistorien og på alle ambitionsniveauer benyttet massage. Massage benyttes såvel før som efter krævende idrætspræstationer og tilskrives mange virkninger. For mange topatleter er massage før en idrætspræstation ligefrem en nødvendig del af forberedelsesritualet. Herudover kan massage muligvis også have en skadesforbyggende virkning idet uhensigtsmæssige bevægemønstre pga. ømme og stive muskler kan forbygges. I behandlingen af idrætsfolk indgår massage som et meget benyttet behandlingselement, men hvor meget ved vi rent faktisk om virkningsmekanismerne?

 
Desværre er der mange vanskeligheder forbundet med at lave kliniske forsøg omkring effekten af massage. Der er mange forskellige måder at udøve massage på, men for at kunne sammenligne effekten af massage, er det nødvendigt, at forsøgspersonerne får præcis den samme mængde og kvalitet af massagen og samtidig skal forsøgspersonerne foretage sig nogenlunde det samme i hverdagen mellem massgeseancerne. Det er vanskeligt at standardisere, da massage gives af menneske og ikke af en forprogrammeret maskine. Her, ligesom inden for psykologien er den menneskelige faktor altså et usikkerhedsmoment.

Det er for begge forskningsfelter svært ar sige, hvornår noget af den evt. positive virkning skyldes et godt samspil mellem giver og modtager eller det udelukkende skal tilskrives fysiologiske påvirkninger. Dette er en af de mange usikkerhedsmomenter, der forekommer ved at lave undersøgelser på massageområdet, og det kan tænkes at være en´ af grundene til, at der lavet alt for lidt forskning på dette område. Men mange af de studier, der trods alt er lavet om massagens effekt, viser at massage virker.

 MUSKELØMHED

At man får ømme muskler på f.eks. skiferien er et velkendt problem. Alle får ømme muskler af en ekstraordinær muskelpræstation, det være sig en langvarig idrætskonkurrence, hårde træningsperioder eller blot en weekend med uvant hårdt havearbejde. Selvom vi forbereder os til f.eks. skiferien ved at løbe, dyrke gymnastik eller stå på rulleskøjter, er vi ikke vant til at bruge vores muskler på præcis den måde som de belastes ved under skiløb.
Udsætter man en muskel for hårdt arbejde, topper den efterfølgende muskelømhed efter to dage. Forsøg har vist, at man ved at massere musklerne efter et sådan hårdt arbejde kan man begrænse ømheden i musklerne til at vare blot en dag. Ømheden fortager sig altså hurtigere med massage. Man mener dog ikke, at ømhedsstoppunktet bliver lavere ved massage, det er bare hurtigere overstået.

YDEEVNE

Selvom mange sportsfolk mener, at deres krop kan præstere mere ved at få massage før konkurrence, er der intet entydigt videnskabeligt belæg for at musklerne bliver direkte stærkere efter massage. Forskningen er kommet frem til modstridende resultater på dette område, så man kan ikke med sikkerhed sige, at musklerne bliver stærkere eller mere udholdende af massage før en sportspræstation.

IMMUNFORSVARET

Om immunforsvaret kan påvirkes i positiv retning hos raske mennesker er desværre ikke påvist videnskabeligt. Men i undersøgelser, hvor massagen er givet til personer med et kraftigt nedsat immunforsvar(hiv-positive), er der fundet tegn på, at massage, kan fremme disse personers immunforsvar. Drager vi  en parallel til sportsverdenen, taler meget for, at idrætsudøver efter en  meget krævende idrætspræstation har et nedsat immunforsvar. Man kan derfor forestille sig, at massage til sportsfolk efter en udmarvende konkurrence eller træningsophold, kan medvirke til en normalisering af immunforsvaret. Inden for psykologien er der nogle der mener, at fysisk kontakt og mangel på samme har betydning for immunforsvaret og dødelighed. F.eks. blandt enkefolk kan den manglende kropskontakt, sammen med den manglende psykiske kontakt til en elsket person, muligvis bidrage til dårligere immunforsvar.

AFSLAPNING

At massage derimod har en afslappende effekt på musklerne, er derimod mere der taler for. Gives massagen afslappende, dvs. i bløde rytmiske strøg og æltning med håndfladen, nedsættes spændingen i musklerne. Vil man opnå den største muskelafslappende effekt, bør man dog ligge vægten på rolig udspænding/stretching af musklerne. Udspænding menes at have en endnu større effekt rent fysiologisk, men massage opleves alligevel af mange som det mest afslappende, bl.a. pga. muligheden for som modtager at være passiv og slappe helt af.

PSYKOLOGI

Selvom det ikke er videnskabeligt bevist, mener vi at kunne sige, at massage har en god psykologisk effekt. Massage giver velvære i hele kroppen og musklerne føles varme, afslappede og smidigere efter massage. Som tidligere nævnt skal den positive psykologiske effekt af den kropslige kontakt samt den halve times totale afbræk i en tavle hverdag heller ikke undervurderes. Selvom massage som sagt ikke påviseligt giver større kraft til musklerne, kan den følelse af lethed og smidighed i musklerne som mange idrætsudøvere beskriver efter massage, give netop  de få procent ekstra psykiske overskud, der kan gøre forskellen og være afgørende for om man vinder. Det er derfor meget forståeligt, at massage hos mange udøvere indgår som et fast element i forberedelserne til konkurrence.

PRØV MASSAGE

Selvom det indtil videre kun med sikkerhed kan slås fast, at massage virker på afgrænsede områder, er den generelle holdning hos både behandlere og idrætsudøvere, at sportsmassage virker. Mange folk udtrykker glæde og effekt af massagen, og om dette så primært kan tilskrives den fysiologiske effekt eller den psykologiske effekt skal vi lade være usagt, men intet taler for at massage er spild af tid.